آزار و اذیت پسر جوان با انگیزه انتقام‌ گیری – تکست بلاگ

روزنامه شرق: پسر جوانی که به‌دنبال یک انتقام‌گیری دوستش را در یک خودرو مورد آزارواذیت قرار داده‌ است، به شلاق و تبعید محکوم شد
من از طریق یکی از دوستانم برای کامران پیغام فرستادم که اگر پولم را ندهد از او شکایت می‌کنم. او هم حالا ماجرای دروغین آزار را مطرح کرده تا دیگر حرفی از پولی که به او قرض داده بودم نزنم.  یونس نیز ادعا کرد از ماجرای آزار  بی‌خبر است.  

شاهین من را آزار داد و گفت نباید دراین‌باره به کسی حرفی بزنم وگرنه ماجرا را به بچه‌های محل می‌گوید و آبرویم را می‌برد.  به‌دنبال شکایت پسر جوان او به پزشکی قانونی معرفی شد. وقتی پزشکی قانونی آزار احسان را تأیید کرد، شاهین و دوستش یونس بازداشت شدند. شاهین در بازجویی‌ها منکر آزار کامران شد و گفت: مدتی قبل پولی به کامران قرض دادم. قرار بود یک‌ماهه پولم را پس بدهد، اما نداد. چند بار با او تماس گرفتم اما تلفن‌هایم را هم جواب نداد.

روزنامه شرق: پسر جوانی که به‌دنبال یک انتقام‌گیری دوستش را در یک خودرو مورد آزارواذیت قرار داده‌ است، به شلاق و تبعید محکوم شد.  

 اوایل تابستان امسال پسر ١٩ساله‌ای به نام کامران به مأموران شکایت کرد و مدعی شد مورد آزارواذیت قرار گرفته‌ است پسر جوان گفت: دو نفر از دوستانم به بهانه تفریح من را سوار ماشین کردند و به بیابان‌های ورامین بردند. یکی از آنها به نام شاهین گفت چون پشت سر او حرف زده‌ام قصد ادب کردنم را دارد.

من هم قبول کردم. اما یونس که راننده بود تغییر مسیر داد و به سمت حاشیه ورامین رفت. در محلی خلوت یونس از وانت پیاده شد و شاهین داخل خودرو من را آزار داد. او گفت پشت سر او حرف زده‌ام و به همین خاطر باید ادب شوم. آنها من را در حاشیه ورامین رها کردند و رفتند.  اما دو متهم اتهامشان را قبول نکردند و ادعا کردند بی‌گناه هستند.

در پایان جلسه هیئت قضائی وارد شور شد و شاهین را به صد ضربه شلاق و دو سال تبعید به منطقه‌ای بدآب‌وهوا محکوم کرد. یونس نیز به‌خاطر معاونت در این آزارواذیت به ٧٤ ضربه شلاق محکوم شد.

متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه رفتند. در جلسه دادگاه شاکی گفت: سر خیابان بودم که شاهین و یونس را سوار یک وانت دیدم. شاهین از من خواست تا سوار وانت شوم و همراه آنها بروم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *