Monthly Archives: October 2017

بطحایی: در حادثه ارومیه‌ بی‌ حرمتی شده است – تکست بلاگ

خبرگزاری ایسنا: وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ماجرای تعرض به دانش آموز ارومیه‌ای اظهار کرد: تعرض به آن معنا که در رسانه ها مطرح شده بود، اتفاق نیفتاده است و هنوز مراجع رسمی آن را تایید نکرده‌اند، اما انجام بی حرمتی، از سوی آنان تایید شده است

Read More »